O Projektu

Co náš projekt není:

 • nerozhodujeme, kdo má právo v ČR získat azyl a kdo ne,
 • nehodnotíme jakou je hrozbou muslimský svět pro Evropu,
 • nehodnotíme, zda jsou povinné kvóty správně či nikoliv.

Co náš projekt je:

 • pomoc těm, na které se nedostává,
 • konkrétní pomoc s konkrétním cílem a termínem ukončení,
 • ukázat, že problém není v rovině “my a oni”.

Cílem našeho projektu je ukázat, že mnozí azylanti jsou ne vlastní vinou ve složité situaci a zároveň jsou schopni integrace do tuzemské společnosti.

Jak to funguje

 1. Vytipování konkrétní rodiny: doporučujeme k tomu využít neziskové organizace, které se migrací zabývají (např. Středisko migrace - Arcidiecézní charita Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům)
 2. Zjistit aktuální potřeby rodiny.
 3. Pronajmout vhodný byt a tento přenechat vybrané rodině.
 4. Požádat o příspěvek (zpravidla Kč 4.000,00 měsíčně) na úhradu nájemného ze Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou.
 5. Půjčit si auto a pomoci s přestěhováním.
 6. Pomoci rodině s orientací ve městě (hromadná doprava, nákupy, hřiště pro děti, …).
 7. Pomoc rodičům s hledáním zaměstnání.
 8. Pomoc s umístěním dětí do školy či školky.

Příklady spolupráce

paní ŽG s malým synkem P

V září 2015 jsme se na základě doporučení Střediska migrace - Arcidiecézní charita Praha vypravili do Azylového domu v Jaroměři, kde jsme se setkali s maminkou a malým chlapečkem. Paní už mluvila velmi dobře česky (absolvovala v azylovém domě intenzivní kurz češtiny) a měla velký zájem postavit se na vlastní nohy. Velkou překážkou bydlení mimo azylový dům pro ni byly nulové úspory na úhradu prvního nájemného a kauce. Protože synkovi byly v té době 2 roky, bylo pro paní složité sehnat si dlouhodobé zaměstnání, na které by se mohla spolehnout.

Domluvili jsme se na naší podpoře do 31. 12. 2016 s tím, že k tomuto datu bude paní již soběstačná a bude se moci postavit na vlastní nohy.

Následně jsme jako firma pronajali byt 1+1 a tento jí na rok zdarma poskytli. Ve spolupráci s právním oddělením ACHP jsme jménem maminky získali příspěvek ze státního integračního programu ve výši Kč 4.000,00 měsíčně. Naše náklady jsou tedy cca Kč 8.000,00 měsíčně.

Svépomocí jsme byt dovybavili, uklidili a připravili k předání. Další kolega půjčil dodávku a paní se 1. 11. 2015 nastěhovala.

Brzy poté, co se paní v Praze usadila, nechala svého syna pokřtít. Vzhledem k tomu, že paní má v ČR přiznaný rodičovský příspěvek, vychází i s pomocí krátkodobých brigád s penězi a není odkázaná na další finanční pomoc.

V květnu 2016 získala paní trvalé zaměstnání jako pomocná síla v přilehlé mateřské školce, kam jí zároveň vzali i malého synka.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že všechny cíle, které jsme si k 31. 12. 2016 stanovili, budou splěny.

Rodina CH

Od června 2016 se snažíme pomoci rodině, která do ČR utekla před hrozbou stíhání za kritiku tamního režimu z Venezuely. Cestu do České republiky pomohli organizovat pracovníci Velvyslanectví v Havaně. První kontakt a pomoc zajistila Poradna pro integraci, my jsme následně pomohli rodině s dovybavením domácnosti a kurzy češtiny.

Jak se zapojit

Adopce azylantů

Kdokoliv bude chtít, může převzít výše uvedený příklad jako vzor. Rádi poskytneme veškeré naše zkušenosti a kontakty a pomůžeme Váš projekt nastartovat.

Vzhledem k tomu, že v tuzemských azylových domech jsou nejrůznější lidé, je i zde prostor pro “diskriminaci”. Výběr konkrétních lidí lze konzultovat s neziskovými organizacemi, které s těmito lidmi v azylových domech pracují a většinu z nich znají.

Z naší zkušenosti vyplývá, že pokud se do projektu pustí celý kolektiv, je to prima teambuilding.

Pokud je Vám toto téma blízké, ale nechcete podporovat uprchlíky, může pro Vás být alternativou sesterský projekt Férové bydlení.

Peněžní i nepeněžní dary

Snažíme se pomáhat s vybavením pro rodiny azylantů, pořádáme jak finanční sbírky na konkrétní účel, tak i konkrétní sbírky (např. sportovní vybavení, školní potřeby apod.).

Budeme rádi i za finanční příspěvky mimo konkrétní sbírky. Vaše finanční příspěvky lze posílat na náš transparentní účet u České spořitelny, č. účtu: 4245284329/0800.

Partneři

Kontakt

info@dejsanci.cz

Projekt zastřešuje organizace R-Mosty, z.s., která je zároveň zřizovatelem transparentního účtu.